GENİTAL ANOMALİLERİN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

4 boyutlu vajinal ultrasonografi, fizik muayene, histeroskopi, laparoskopi, histerosalpingografi ve magnetik rezonans ile teşhis edilebilir.

MYOM(iyi huylu tümör) ultrasonografi ile teşhis edilir; yerine büyüklüğüne ve daha önce hastanın hikayesinde düşük yapma ve/veya başarısız tüpbebek denemeleri yapıp yapmadığına göre cerrahi olarak ameliyat ile alınır.

RAHİM İÇİ POLİP(iyi huylu küçük tümör) VE RAHİM İÇİ YAPIŞIKLIKLAR histeroskopi (rahim içerisine sıvı verilerek incele yapılması) ile tespit edilir ve aynı seansta opere edilerek alınıp bertaraf edilir. Ayrıca rahim içerisinde adezyonlar(yapışıklık) varsa yine histeroskopi operasyonu ile mutlaka düzeltilmelidir.

HİSTEROSALPİNGOGRAFİ(ilaçlı rahim filmi) yumurtanın ve spermin geçip döllenmenin gerçekleştiği kanalların açıkmı kapalı mı olduğunu tespit etmek için yapılan bir operasyon olup; çok ağrılıdır bu nedenle anestezi altında yapılması tavsiye edilir. Eğer kanallarda tıkanıklık varsa laparoskopi ile açılabilir. Bu esnada histeroskopi ile rahim içinin de değerlendirilmesi mutlaka önerilir.

HİSTEROSKOPİ ile rahimde septum(perde), küçük perde(subseptum) , t shape görünümü veya dismorfik görünüm varsa düzeltilir.

BİKORNUAT UTERUS, DUPLEX UTERUS, UNİCORNUAT UNİCOLLİS uterus bozuklukları varsa ve hastanın henüz hiçbir gebeliği ve düşük hikayesi yoksa operasyondan kaçınılmalıdır.

HİDROSALPENX(tüplerin kanalların iltihaplanması ve abse oluşması) tüpbebek öncesi tedavi edilmelidir. Aksi takdirde embryonun rahim içerisine yerleşmesine ve dolayısıyla gebeliğin oluşmasına ve devamına engel olacaktır. Tedavisi laparoskopi ile kanalların tamamen alınması(salpenjektomi operasyonu) veya kanalların rahime girdiği noktadan yakılarak(proksimal tubal okluzyon operasyonu) rahim ile olan bağlantısının kesilmesidir.