HORMONAL BOZUKLUKLAR

Hormonal sebeplerin tanısı için adetin 3. gününde luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), prolactin, testosterone, dehydroepiandrosterone (DHEAS), sex hormone–binding globulin (SHBG), free androgen index, estradiol, and anti-müllerian hormone (AMH) testleri istenir. Ayrıca ultrason ile antral folikül sayısına bakılır ayrıca tyroid hormon bozukluğu testleri de istenir. adetin 21. günü progesteron düzeyine bakılarak yumurtlama olup olmadığı saptanır.

Tüm bu değerlendirmelerden sonra kadında adet görememe şikayeti varsa gebelik testi negatif ise ve vücut kitle indeksi 30 un üzerinde kilo kaybetmesi gerektiği söylenir.

Hiperprolaktinemi tespit edilmişse dopamin agonisti içeren ilaçlarla tedavi edilir.