infertilite sebepleri

İnfertiliteye birçok faktör neden olabilmektedir:

 • Kadın üreme organlarında geçirilmiş enfeksiyon öyküsü (Geçirilen atak sayısı arttıkça infertilite riski artmaktadır)
 • Seksüel yolla bulaşan hastalıklar
 • Düzensiz veya hiç  adet görememe
 • Endometriozis (Çukulata kistleri)
 • Polikistik Over Sendromu
 • Rahim ve diğer üreme organlarındaki doğumsal anomaliler
 • Kronik hastalıklar
 • Yeme bozuklukları
 • İleri yaş, sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı

Erkeklerde infertiliteye yol açan nedenler ( Testislerde ve sperm kanallarında geçirilmiş enfeksiyon öyküsü, geçirilmiş kabakulak öyküsü, testise kronik travma, kemoterapi, radyoterapi tedavisi olma vb.)

İnfertil çiftte aşağıdaki faktörlerden biri varsa, bir yılın bitmesi beklenilmeden tetkik ve tedaviye başlanılması daha uygundur.

 • Kadın yaşı ≥35
 • Adet görmeme veya düzensiz  adet görme
 • Geçirilmiş karın veya karın içi cerrahi öyküsü
 • Karın içi enfeksiyon, bilinen rahim-tüp hastalığı veya endometriozis-çukulata kisti öyküsü
 • Anormal muayene bulguları
 • Önceden kanser tedavisi olmak
 • Eşin infertilite probleminin olduğunun bilinmesi

Bir cevap yazın